ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ 3000 ಮಾಸ್ಕ್, 3000 ಸ್ಯಾನಿಟೈಜರ್ ಹಾಗೂ 3000 ಸೋಪ್ ಒಳಗೊಂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ